HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Na základě znalostí a získaných zkušeností zajišťujeme odborné poradenství v oblasti výměny oken a dveří. Nevyznáte se v technických požadavcích a vlastnostech nových oken a dveří? Nevíte jaký zvolit správný profil a sklo? Potřebujete poradit s provedením, tvarem či členěním oken? Dle zkušeností většina firem provádějící montáž oken a dveří nevěnuje dostatek času zákazníkovi, který pak po montáži zjistí, že to či ono mělo být jinak. Na reklamaci pak zpravidla dodavatel nebere zřetel, jelikož jste provedení odsouhlasil a podepsal… Nezřídka při servisních prohlídkách zjišťujeme nekompletní osazení dílů kování z výroby nebo díly odebrané při montáži oken, zřejmě z důvodu kolizního stavu. Okno či dveře pak neplní správně svou funkci, kování je nadměrně namáháno, netěsní nebo dochází k zatékání apod. Dalším nešvarem při montáži je nesprávná montáž oken a dveří, nedodržení technologických postupů montáže či norem. Rozsah poradenské činnosti: výběr stavebních výplní dle daných kritérií (profil, sklo, kování) provedení a členění výplní (velikost, tvar, počet křídel, způsob otevírání křídel, vhodné či nutné doplňky v jednotlivých místnostech apod.) volba správného rozměru výplní (za správně zvolený rozměr zodpovídá dodavatel, je-li zaměření obsahem smlouvy o dílo, ale je nutné dodržet určité zásady při montáži) poradenství k montáži výplní (usazení rámů, připojovací spára, montáž, dodržení technologického montážního postupu a platných norem) převzetí díla (na co si dát pozor před podpisem předávacího protokolu) následná údržba Dále v případě zájmu zajišťujeme fyzickou kontrolu správné montáže oken a dveří.

Poradenská činnost při výměně oken a dveří

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNA A DVEŘE - PORADENSKÁ ČINNOST

Okno, dveře poradna
Nespolupracujeme    s    žádnou    montážní    či    dodavatelskou    firmou    se stavebními    výplněmi.    Výběr    dodavatelské    firmy    je    pouze    na    Vašem uvážení.   Můžeme   Vás   však   upozornit   na   dodavatele   či   montážní   firmu, se kterými máme my nebo naši zákazníci špatné zkušenosti. Věříme,    že    na    základě    dodaných    informací    si    zvolíte    vhodného dodavatele vašich oken. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: info@kalmont.cz Sdělte   nám   rozsah   prací   a   v   příloze   nám   zašlete   případné   nákresy   oken a    dveří    nebo    zpracovanou    kalkulaci    dodavatelem.    V    případě    zájmu provedeme fyzickou obhlídku objektu (mostecký region). Před    vypracováním    Vám    zašleme    cenovou    kalkulaci    poradenské    a případně dohledové činnosti.
Z    výše    uvedených    důvodů    je    nutné    zajistit    i    dostatečný    přívod    vzduchu    (kyslíku)    pro spotřebiče na plyn či tuhá paliva - zejména kotle a sporáky. Běžný   plynový   spotřebič   typu   B   o   příkonu   20   kW   potřebuje   pro   dokonalé   spalování   dle normy TPG 704 01 až 44 m3/hod vzduchu. Při    nedostatečném    množství    spalovacího    vzduchu    pro    uvedené    spotřebiče    dochází    k nedokonalému   spalování,   čímž   se   snižuje   účinnost   spotřebiče,   ale   zejména   nebezpečná   je možnost   otravy   osob   v   objektu.   Určitě   jste   v   médiích   zaznamenali   tyto   informace.   Prvotním příznakem bývá nenápadná bolest hlavy, nevolnost, dušnost, ztráta vědomí…
Větrací   klapka   je   systém   dodatečného   automatického   větrání,   který   se   montuje   do   rámu okna. Venkovní   vzduch   se   přivádí   do   prostoru   mezi   křídlem   a   rámem   okna.   Zde   předehřaný vzduch   stoupá   do   horní   části   oken   a   přes   větrací   drážky   dovnitř   bytového   prostoru.   Na rámu    upevněná    klapka    působí    jako    ventil,    který    umožňuje    výměnu    vzduchu.    Průvan nevzniká,   jelikož   je   vzduch   vedený   skrz   větrací   drážky   a   horní   těsnící   úroveň   přímo   pod strop.   Tam    se    přivedený    čerstvý    vzduch    promíchá    s    teplejším    vzduchem    v    místnosti. Větrací klapky lze intstalovat do již zabudovaných oken většiny výrobců.
V   dnešní   době   je   z   důvodu   snížení   eneretické   náročnosti   budov   prováděno   na   většině objektech zateplení. a    výměna    starých    dřevěných    oken    za    nová.    Vedlejším    a    nežádoucím    důsledkem    je několikanásobný pokles objemu vyměněného vzduchu. Pro   takto   izolované   objekty   vysoce   vzrůstá   potřeba   výměny   vzduchu.   Běžná   domácnost   by měla   každé   3   hodiny   nárazově   otevřít   okna   a   vzduch   kompletně   "vyměnit".   Není   žádným tajemstvím,   že   čtyřčlenná   rodina   běžně   vyprodukují   za   den   8-12   litrů   vodních   par. Tyto   páry je   nutné   z   objektů   odvést   pryč,   jelikož   hrozí   vysoké   riziko   vzniku   plísní   z   důvodu   nadměrné vlhkosti (obecně nad 60% vzdušné vlhkosti) Pro   tento   účel   nabízíme   odbornou   montáž   větrací   klapky,   které   tento   problém   dokážou bezpečně a bezobslužně vyřešit. Vlastnosti větracích klapek: zcela automatické větrání s reakcí na vlhkost vzduch v interiéru automatická regulace dodaného množství vzduchu při nárazovém větru se klapka významně zavře a nedojde tak k průvanu použití   nabízených   klapek   nesnižuje   bezpečnost   okna   na   rozdíl   od   použití   polohy kliky v režimu mikroventilace Nabízíme   i   okenní   akustické   klapky   s   reakcí   na   vlhkost   s   akustickým   útlumem   až   42   dB.   S akustickým příslušenstvím efektivně zabraňuje vnikání venkovního hluku.

Přívod vzduchu pro spalovací spotřebiče

Snížení vzdušné vlhkosti, montáž větrací klapky

info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov Nabídka služeb

Servis a oprava oken a dveří - větrací klapka