HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

 Zajišťujeme odborný servis oken a dveří opatřených kováním od renomovaných výrobců jako je Roto,

Maco, Winkhaus, G-U, Siegenia, KFV, Schuring, Fuhr aj.     

 Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že neznáte výrobce vašich oken či dveří.    Moderní   okna   a   dveře   Vám   mohou   při   správné   údržbě   sloužit   několik   desítek   let,   pokud   budete dodržovat    pravidelný    odborný    servis    včetně    seřízení    a    ošetření    kování    oken,    Okna    se    běžným používáním a vlivem povětrnostních podmínek (změna teplot, vlhkost    Kování   v   moderních   oknech   a   dveřích   by   mělo   být   dle   výrobců   oken   a   dveří   pro   správnou   funkci   1x ročně   zkontrolováno,   seřízeno   a   promazáno   vhodným   prostředkem.   Nedodržováním   těchto   zásad dochází   k   mechanickému   poškození   kování   a   tím   i   ke   zkrácení   jeho   životnosti,   ke   zhoršení   těsnících vlastností a ke snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří.    Včasným   odhalením   a   odstraněním   drobných   a   skrytých   závad   se   vyvarujete   pozdější   finančně náročnější   opravě   nebo   výměně   dílů   kování.   Zanedbání   servisu   a   údržby   oken   a   dveří   dochází   k nadměrnému   opotřebování   kování,   snížení   bezpečnosti   oken   a   dveří,   netěsnosti   a   shoršení   funkčnosti a ovladatelnosti oken a dveří.    V   případě   oken   starších   než   8   let   již   bývají   problémy   s   dodáním   náhradních   dílů   kování.   V   případě,   že již    potřebný    díl    není    k    dispozici,    jsme    schopni    jej    nahradit    ekvivalentním    dílem    nebo    provádíme kompletní překování novým typem kování.  Rozsah prováděných servisních prací provádíme dle požadavku objednatele: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování a rámů, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování detekce netěsností mezi rámem a křídlem odstranění netěsností mezi rámem a křídlem (příp. doplnění dílů kování) kontrola a příp. čištění odtokových kanálků (příp. frézování a úpravy) seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (např. drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel kontrola a příp. nastavení správné pozice uzávěrů nastavení aretační západky balkónových dveří výměna nevyhovujícího drážkového těsnění výměna poškozené nebo nefunkční okenní či balkónové kliky výměna poškozených dílů kování promazání kluzných částí kování srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování rovnání prohnutých rámů v případě nevyhovující montáže montáž bezpečnostní okenní či balkónové kliky výměna či montáž dveřní kliky (klika/klika nebo klika/koule), možnost bezpečnostního provedení výměna dveřní zámkové vložky (možnost dodání v provedení s otočným knoflíkem nebo s úpravou pro odemčení i v případě, že je z druhé strany v zámku klíč) seřízení dveřního zámku vč. elektrického seřízení dveřního zavírače
Servis, oprava, údržba a seřízení kování oken a dveří
Zajišťujeme profesionální servis, opravu a údržbu moderních oken a dveří:
Servis oken a dveří - Litvínov, Most, Chomutov, Louny, Teplice, Osek

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

SERVIS, OPRAVA, ÚDRŽBA A SEŘÍZENÍ OKEN A DVEŘÍ

Běžné závady odstraňujeme zpravidla ihned při první návštěvě. V   případě,   že   se   jedná   o   výměnu   dílů,   které   jsou   atypické   nebo   které   nemáme   běžně   skladem,   jsou   potřebné díly   ihned   po   odsouhlasení   cenové   kalkulace   a   úhrady   zálohy   objednány.   V   případě,   že   je   poškozený   ovládací mechanismus   kliky   běžného   provedení,   je   možné   v   případě   zájmu   osazení   provizorním   mechanismem   z důvodu možného zavření křídla na dobu, než bude k dispozici potřebný díl kování. V    případě,    že    již    není    možné    požadovaný    díl    objednat,    jsme    schopni    provést    kompletní    výměnu nevyhovujícího kování za nové.
Před návštěvou technika odstraňte předměty z parapetů a vykliďte prostor kolem oken a dveří, aby bylo možné jejich úplné otevření. Děkujeme. TIP: Odborné poradenství při výběru a výměně nových oken a dveří.
   Zajišťujeme   odborný   servis   většiny   používaných   typů   kování od   renomovaných   výrobců   jako   je   Roto,   Maco,   Winkhaus,   G- U, Siegenia, KFV, Schuring, Fuhr aj.         Neváhejte   nás   kontaktovat   i   v   případě,   že   neznáte   výrobce vašich oken či dveří.     Moderní    okna    a    dveře    Vám    mohou    při    správné    údržbě sloužit   několik   desítek   let,   pokud   budete   dodržovat   pravidelný odborný   servis   včetně   seřízení   a   ošetření   kování   oken,   Okna se   běžným   používáním   a   vlivem   povětrnostních   podmínek (změna teplot, vlhkost     Kování    v    moderních    oknech    a    dveřích    by    mělo    být    dle výrobců   oken   a   dveří   pro   správnou   funkci   1x   ročně   zkontrolováno,   seřízeno   a promazáno    vhodným    prostředkem.    Nedodržováním    těchto    zásad    dochází    k mechanickému   poškození   kování   a   tím   i   ke   zkrácení   jeho   životnosti,   ke   zhoršení těsnících vlastností a ke snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří.    Včasným   odhalením   a   odstraněním   drobných   a   skrytých   závad   se   vyvarujete pozdější   finančně   náročnější   opravě   nebo   výměně   dílů   kování.   Zanedbání   servisu a    údržby    oken    a    dveří    dochází    k    nadměrnému    opotřebování    kování,    snížení bezpečnosti   oken   a   dveří,   netěsnosti   a   shoršení   funkčnosti   a   ovladatelnosti   oken   a dveří.    V   případě   oken   starších   než   8   let   již   bývají   problémy   s   dodáním   náhradních   dílů kování.   V   případě,   že   již   potřebný   díl   není   k   dispozici,   jsme   schopni   jej   nahradit ekvivalentním dílem nebo provádíme kompletní překování novým typem kování.
Servis oken a dveří - Litvínov, Most, Chomutov, Louny, Teplice, Osek info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov Nabídka služeb

Servis a oprava oken a dveří, kování, výměna těsnění

Rozsah prováděných servisních prací: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování odstranění netěsnosti mezi rámem a křídlem seřízením výměna nevyhovujícího drážkového těsnění promazání kluzných částí kování seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky v případě uvolnění nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel nastavení aretační západky balkónových dveří srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování