HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

 Zajišťujeme odborný servis oken a dveří opatřených kováním od renomovaných výrobců jako je

Roto, Maco, Winkhaus, G-U, Siegenia, KFV, Schuring, Fuhr aj.     

 Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že neznáte výrobce vašich oken či dveří.    Moderní   okna   a   dveře   Vám   mohou   při   správné   údržbě   sloužit   několik   desítek   let,   pokud   budete dodržovat   pravidelný   odborný   servis   včetně   seřízení   a   ošetření   kování   oken,   Okna   se   běžným používáním a vlivem povětrnostních podmínek (změna teplot, vlhkost    Kování   v   moderních   oknech   a   dveřích   by   mělo   být   dle   výrobců   oken   a   dveří   pro   správnou   funkci 1x   ročně   zkontrolováno,   seřízeno   a   promazáno   vhodným   prostředkem.   Nedodržováním   těchto zásad   dochází   k   mechanickému   poškození   kování   a   tím   i   ke   zkrácení   jeho   životnosti,   ke   zhoršení těsnících vlastností a ke snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří.    Včasným   odhalením   a   odstraněním   drobných   a   skrytých   závad   se   vyvarujete   pozdější   finančně náročnější   opravě   nebo   výměně   dílů   kování.   Zanedbání   servisu   a   údržby   oken   a   dveří   dochází   k nadměrnému    opotřebování    kování,    snížení    bezpečnosti    oken    a    dveří,    netěsnosti    a    shoršení funkčnosti a ovladatelnosti oken a dveří.    V   případě   oken   starších   než   8   let   již   bývají   problémy   s   dodáním   náhradních   dílů   kování.   V případě,   že   již   potřebný   díl   není   k   dispozici,   jsme   schopni   jej   nahradit   ekvivalentním   dílem   nebo provádíme kompletní překování novým typem kování.  Rozsah prováděných servisních prací: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování odstranění netěsnosti mezi rámem a křídlem seřízením výměna nevyhovujícího drážkového těsnění promazání kluzných částí kování seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky v případě uvolnění nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel nastavení aretační západky balkónových dveří srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování
Servis, oprava a seřízení kování oken a dveří
Zajišťujeme profesionální servis a opravu moderních oken a dveří:
Servis oken a dveří - Litvínov, Most, Chomutov, Louny, Teplice, Osek

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

Běžné závady odstraňujeme zpravidla ihned při první návštěvě. V   případě,   že   se   jedná   o   výměnu   dílů,   které   jsou   atypické   nebo   které   nemáme   běžně   skladem,      je provedena   specifikace   závady   a   vytvořena   cenová   kalkulace.   Požadovaný   díl   je   pak   objednán   ihned   po uhrazení   zálohy.   V   případě,   že   již   není   možné   požadovaný   díl   objednat,   jsme   schopni   provést   překování nevyhovujícího kování za nové.
   Zajišťujeme   odborný   servis   většiny   používaných   typů   kování od   renomovaných   výrobců   jako   je   Roto,   Maco,   Winkhaus,   G- U, Siegenia, KFV, Schuring, Fuhr aj.         Neváhejte   nás   kontaktovat   i   v   případě,   že   neznáte   výrobce vašich oken či dveří.     Moderní    okna    a    dveře    Vám    mohou    při    správné    údržbě sloužit   několik   desítek   let,   pokud   budete   dodržovat   pravidelný odborný   servis   včetně   seřízení   a   ošetření   kování   oken,   Okna se   běžným   používáním   a   vlivem   povětrnostních   podmínek (změna teplot, vlhkost     Kování    v    moderních    oknech    a    dveřích    by    mělo    být    dle výrobců   oken   a   dveří   pro   správnou   funkci   1x   ročně   zkontrolováno,   seřízeno   a promazáno    vhodným    prostředkem.    Nedodržováním    těchto    zásad    dochází    k mechanickému   poškození   kování   a   tím   i   ke   zkrácení   jeho   životnosti,   ke   zhoršení těsnících vlastností a ke snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří.    Včasným   odhalením   a   odstraněním   drobných   a   skrytých   závad   se   vyvarujete pozdější   finančně   náročnější   opravě   nebo   výměně   dílů   kování.   Zanedbání   servisu a    údržby    oken    a    dveří    dochází    k    nadměrnému    opotřebování    kování,    snížení bezpečnosti   oken   a   dveří,   netěsnosti   a   shoršení   funkčnosti   a   ovladatelnosti   oken   a dveří.    V   případě   oken   starších   než   8   let   již   bývají   problémy   s   dodáním   náhradních   dílů kování.   V   případě,   že   již   potřebný   díl   není   k   dispozici,   jsme   schopni   jej   nahradit ekvivalentním dílem nebo provádíme kompletní překování novým typem kování.
Servis oken a dveří - Litvínov, Most, Chomutov, Louny, Teplice, Osek info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov Nabídka služeb

Servis a oprava oken a dveří, kování, výměna těsnění

Rozsah prováděných servisních prací: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování odstranění netěsnosti mezi rámem a křídlem seřízením výměna nevyhovujícího drážkového těsnění promazání kluzných částí kování seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky v případě uvolnění nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel nastavení aretační západky balkónových dveří srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování